09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23545.00
 • AUD16419.96
 • CAD18355.76
 • CHF24834.72
 • CNY3522.67
 • DKK3233.44
 • EUR24268.73
 • GBP28334.31
 • HKD3031.88
 • INR304.38
 • JPY176.93
 • KRW18.59
 • KWD79173.55
 • MYR5283.97
 • NOK2454.42
 • RUB467.10
 • SAR6463.75
 • SEK2273.00
 • SGD17153.58
 • THB668.19
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền