09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD24385.00
 • AUD16328.50
 • CAD18157.98
 • CHF28067.60
 • CNY3472.14
 • DKK3641.56
 • EUR27370.81
 • GBP31259.81
 • HKD3155.58
 • INR301.46
 • JPY169.20
 • KRW19.65
 • KWD81459.58
 • MYR5269.01
 • NOK2328.61
 • RUB286.71
 • SAR6695.99
 • SEK2397.09
 • SGD18502.08
 • THB710.81
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền