09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23305.00
 • AUD16428.23
 • CAD18334.69
 • CHF24136.66
 • CNY3496.57
 • DKK3328.96
 • EUR25002.05
 • GBP29126.52
 • HKD2999.32
 • INR309.18
 • JPY186.48
 • KRW19.08
 • KWD78490.38
 • MYR5318.31
 • NOK2404.19
 • RUB441.01
 • SAR6405.20
 • SEK2362.96
 • SGD16958.26
 • THB682.96
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền