09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,660,000
 • Bán 5,782,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23050.00
 • AUD18063.24
 • CAD19284.89
 • CHF26067.60
 • CNY3664.78
 • DKK3829.22
 • EUR28517.56
 • GBP33022.33
 • HKD3003.98
 • INR325.62
 • JPY214.12
 • KRW21.74
 • KWD79203.55
 • MYR5635.95
 • NOK2834.50
 • RUB355.61
 • SAR6343.04
 • SEK2840.96
 • SGD17612.12
 • THB751.31
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền